Dziękujemy Mieszkańcom za okazane zaufanie!

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy, nasi Wyborcy!
Komitet Wyborczy Stowarzyszenie Obywatelskie w Ursusie zdobył prawie 9 tysięcy głosów! Dzięki naszym Wyborcom w Radzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy zasiądzie 8 radnych z ramienia SOwU.
Dziękujemy! Przede wszystkim Mieszkańcy Ursusa!

Gratulujemy wszystkim kandydatom, naszym wspaniałym kolegom i przyjaciołom! Ten wspaniały wynik to zasługa nas wszystkich!

Jak głosować?

Dostaniesz cztery karty do głosowania w wyborach:

do rady dzielnicy – żółtą,

do Rady Miasta Stołecznego Warszawy – szarą,

do sejmiku województwa – niebieską,

Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy – różową.

W wyborach do Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic, postaw tylko jeden znak  „x” w kratce przy nazwisku jednego kandydata z jednej listy kandydatów;

W wyborach prezydenta miasta postaw tylko jeden znak „x” przy nazwisku jednego kandydata.

Wszelkie dopiski na karcie do głosowania, rysunki czy dopisanie nazwisk nie wpływają na ważność karty i ważność głosu.

Niepostawienie znaku „x” w kratce przy żadnej liście i żadnym kandydacie spowoduje, że Twój głos będzie nieważny.