aktualności

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy, nasi Wyborcy!
Komitet Wyborczy Stowarzyszenie Obywatelskie w Ursusie zdobył prawie 9 tysięcy głosów! Dzięki naszym Wyborcom w Radzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy zasiądzie 8 radnych z ramienia SOwU.
Dziękujemy! Przede wszystkim Mieszkańcy Ursusa!

Gratulujemy wszystkim kandydatom, naszym wspaniałym kolegom i przyjaciołom! Ten wspaniały wynik to zasługa nas wszystkich!

Środki finansowe Komitetu Wyborczego Stowarzyszenie Obywatelskie w Ursusie pochodzą wyłącznie z wpłat osób fizycznych.
Wpłaty o wartości przekraczającej łącznie od jednej osoby fizycznej kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę (tj. 2 100,00):

  1. Wanda Kopcińska – Warszawa – 3 000,00 zł
  2. Adam Chmielewski – Warszawa – 3 000,00 zł
  3. Wiesław Krzemień – Warszawa – 3 000,00 zł
  4. Paweł Piotr Dilis – Warszawa – 3 000,00 zł

Dostaniesz cztery karty do głosowania w wyborach:

do rady dzielnicy – żółtą,

do Rady Miasta Stołecznego Warszawy – szarą,

do sejmiku województwa – niebieską,

Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy – różową.

W wyborach do Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic, postaw tylko jeden znak  „x” w kratce przy nazwisku jednego kandydata z jednej listy kandydatów;

W wyborach prezydenta miasta postaw tylko jeden znak „x” przy nazwisku jednego kandydata.

Wszelkie dopiski na karcie do głosowania, rysunki czy dopisanie nazwisk nie wpływają na ważność karty i ważność głosu.

Niepostawienie znaku „x” w kratce przy żadnej liście i żadnym kandydacie spowoduje, że Twój głos będzie nieważny.

Przydatne informacje na temat zbliżających się wyborów samorządowych, wyszukiwarkę obwodów wyborczych znajdą Państwo na stronie www.wybory.um.warszawa.pl

Szanowni Państwo, zapraszamy do lektury, zbieranie podpisów pod listami poparcia nie koliduje z Kodeksem wyborczym. [link]