Rozliczenie kadencji 2014-2018

Logo SORozliczenie Stowarzyszenia Obywatelskiego w Ursusie
z wykonania programu wyborczego
realizowanego w kadencji 2014-2018.

 

 

 

1. Drogi:

 • doprowadziliśmy do zakończenia budowy ul. Nowolazurowej na odcinku ul. Ks. J. Chrościckiego-Połczyńska, ul. Prystora na odcinku Ryżowa-Rawska,
 • w zapewniliśmy kolejne miejsca postojowe w dzielnicy,
 • zmodernizowaliśmy drogi gminne i powiatowe,
 • przebudowaliśmy ul. Zaczarowanej Dorożki,
 • podjęliśmy starania o umieszczenie w planach inwestycyjnych m. st. Warszawy przedłużenia drugiej linii metra do Ursusa, a następnie do lotniska.

2. Budowa budynków komunalnych: 

 • doprowadziliśmy do budowy dwóch budynków (jeden w realizacji) przy ul. Zagłoby oraz przygotowaliśmy projekt pod budowę kolejnego przy ul. Orląt Lwowskich.

3. Oświata:

 • wybudowaliśmy przedszkole w Parku Achera, oraz szkołę przy ul. Dzieci Warszawy,
 • pozyskiwaliśmy środki unijne na realizację projektów wspierających działalność placówek oświatowych w rozbudowaliśmy szkołę podstawową przy ul. Konińskiej i Przedszkole nr 200 przy ul. Balbinki,
 • kontynuowaliśmy remonty placówek oświatowych.

4. Sport:

 • zmodernizowaliśmy obiekty na stadionie przy ul. Sosnkowskiego,
 • wykonaliśmy dwie hale sportowe przy ul. Dzieci Warszawy 42
 • wybudowaliśmy salę gimnastyczną na potrzeby szkoły podstawowej przy ul. Konińskiej,
 • wspieraliśmy wszystkie kluby i organizacje pozarządowe, promujące sport w dzielnicy.

5. Nadzorowanie zagospodarowania przestrzennego na terenach posiadających plany miejscowe:

 • doprowadziliśmy do uchwalenia kolejnych planów dla rejonów: Dzieci Warszawy (Tynkarska), Gołąbki i Czechowice (w toku realizacji).

6. Pomoc społeczna: 

 • wspieraliśmy działalność Ośrodka Pomocy Społecznej, Kamiljańskiej Misji Pomocy Społecznej, Klubu AA „Zorza” oraz organizacji pozarządowych niosących pomoc potrzebującym.

7. Ochrona środowiska:

 • zmodernizowaliśmy rów U1 i kanał Konotopa
 • wybudowaliśmy zbiornik retencyjny przy ul. Zaczarowanej Dorożki, umożliwiający budowę sieci deszczowej na osiedlu Gołąbki,
 • utrzymywaliśmy w dobrym stanie istniejące obiekty rekreacyjne (parki, zieleńce, place zabaw, tereny zielone).

8. Kultura: 

 • wspieraliśmy działania Ośrodka Kultury „Arsus” oraz jego filii, Biblioteki Publicznej i organizacji pozarządowych.

9. Bezpieczeństwo: 

 • wykonaliśmy skuteczne oznakowanie oraz doświetlenie przejść przez ulice, zwłaszcza skrzyżowania, które takiego oznakowania nie miały, szczególnie na trasach przejść dzieci do szkoły.

W obecnej kadencji dysponowaliśmy znacznie większymi środkami finansowymi niż w poprzednich, dzięki czemu Dzielnica Ursus zyskała, a my mogliśmy zrealizować dodatkowe zadania:

 •  wykonaliśmy nową pętlę autobusową przy ul. Orląt Lwowskich na Osiedlu Niedźwiadek 
 • deweloper na podstawie porozumienia z Urzędem Dzielnicy wykonał odcinki ulic Dyrekcyjnej i Nowoprojektowanej dla mieszkańców nowego osiedla na terenie po ZPC Ursus; 
 • na tej samej zasadzie inny deweloper wykonał drugi odcinek ulicy Starodęby na Skoroszach; 
 • wykonaliśmy nowe obiekty na stadionie OSiR przy ul. Sosnkowskiego: bieżnię, zadaszenie trybuny z nowym zegarem na potrzeby rozgrywania meczów, ściankę do tenisa ziemnego, boisko do piłki nożnej, urządzenia do streetworkigu; 
 • wykonaliśmy modernizację budynku na stadionie dla KS Ursus i Akro-Bad; 
 • wykonaliśmy dwa pumptracki dla miłośników jazdy rowerem w ekstremalnych warunkach; 
 • rozpoczęliśmy budowę budynku komunalnego przy ul. Zagłoby z pomieszczeniami dla Domu Kultury „Miś”; 
 • kupiliśmy i dostosowaliśmy budynek przy ul. Traktorzystów 20 na potrzeby domu kultury („Portiernia”), 
 • utworzyliśmy Izbę Tożsamości Ursusa w rozpoczęliśmy budowę Eko-Parku przy ul. Gierdziejewskiego; 
 • wykonaliśmy projekt, zgodnie z którym powstanie „Centrum Lokalne Niedźwiadek”; 
 • pozyskaliśmy środki na modernizację takich ulic jak: Konińska, Piechoty Wybranieckiej, Sprawiedliwego, Rakuszanki, Warszawska (od ul. Gierdziejewskigo), Listopadowa, Orląt Lwowskich (od Placu Węglowego), Kuźni Kołłątajowskiej, Górna Droga – prace zostaną wykonane do 30 listopada;
 • dokonaliśmy modernizacji budynku Urzędu Dzielnicy – Urząd stał się bardziej przyjazny dla interesantów; 
 • doprowadziliśmy do likwidacji elektrociepłowni, zarządzanej przez Euroenergetykę Ursus; 
 • stworzyliśmy warunki do wykonania przez firmę VEOLIA sieci ciepłowniczej dla mieszkańców Ursusa; 
 • doprowadziliśmy do likwidacji bazy przeładunkowej odpadów na terenie MPO przy ul. Sosnkowskigo;
 • opracowaliśmy projekt budowy żłobka przy ul. Pobożnego – (oczekujemy na pozwolenie na budowę);
 • przeznaczyliśmy zwiększone środki na funkcjonowanie organizacji samorządowych i klubów sportowych, działających na terenie Ursusa; 
 • zwiększyliśmy środki na działania proekologiczne związane z ochroną środowiska i kulturą; 
 • pozyskaliśmy dodatkowe środki z funduszu unijnego na projekty związane z funkcjonowaniem oświaty; 
 • przygotowaliśmy projekt budowy skateparku przy ul. Dzieci Warszawy 
 • wykonaliśmy dwa nowoczesne place zabaw przy Szkołach Podstawowych nr 381 i 383 
 • wykonaliśmy w tych szkołach również termo- i hydroizolację w zorganizowaliśmy wybieg dla psów przy ul. Dzieci Warszawy.

 

 PRZEDE WSZYSTKIM MIESZKAŃCY URSUSA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *