Program na lata 2018-2023

Logo SO


KW Stowarzyszenie Obywatelskie w Ursusie
Program Wyborczy

na lata 2018-2023

 

 

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy program, który zapewni ciągłość realizacji potrzeb społeczności naszej dzielnicy i z całą pewnością przyczyni się
do dalszej poprawy życia mieszkańców Ursusa.
Powstał on w odpowiedzi na wnioski i postulaty mieszkańców.

1. Drogi:
doprowadzimy do budowy dróg dojazdowych do wiaduktu nad średnicową linią kolejową Warszawa-Katowice oraz do modernizacji ulicy Żywieckiej, wymienimy nawierzchnie asfaltowe na ulicach gminnych i doprowadzimy do wymiany nawierzchni dróg powiatowych, wykonamy połączenie ulicy Tomcia Palucha z ulicą Sosnkowskiego, wraz z deweloperami budować będziemy drogi na terenie nowych osiedli na działkach po byłych ZPC Ursus, będziemy budować kanalizację deszczową na osiedlu „Gołąbki”, będziemy w dalszym ciągu zabiegać o doprowadzenie linii metra od Bemowa przez Ursus do Okęcia.

2. Budowa budynków komunalnych:
dokończymy budowę budynku przy ul. Zagłoby, wybudujemy budynek przy ul. Orląt Lwowskich z przedszkolem w parterze.

3. Oświata, sport i żłobki:
wybudujemy szkołę i przedszkole przy ul. Henella dla dzieci z Ursusa Północnego (na inwestycje pozyskaliśmy od dewelopera grunty o pow. 1,7 ha za 1 zł), wybudujemy przedszkole i poradnię psychologiczno-pedagogiczną przy ul. Dzieci Warszawy 24, wybudujemy żłobek przy ul. Pobożnego, zmodernizujemy boisko przy Szkole Podstawowej nr 382 – przy ul. Konińskiej, będziemy wspierać kluby sportowe, udostępnimy boiska i sale gimnastyczne przy szkołach dla dzieci i dorosłych mieszkańców, wykonamy niezbędne remonty i modernizacje obiektów oświatowych i sportowych.

4. Kultura:
wybudujemy Centrum Kultury przy Placu Czerwca 1976 roku, będziemy wspierać działalność Ośrodka Kultury „Arsus”, Dom Kultury „Miś” znajdzie swoje miejsce w parterze nowego budynku komunalnego przy ul. Zagłoby 17, Dom Kultury „Portiernia” zostanie przystosowany dla potrzeb mieszkańców nowego osiedla, powstałego w miejscu byłej fabryki traktorów; będziemy wspierać działalność Biblioteki Publicznej z jej oddziałami.

5. Ochrona Środowiska:
dokończymy modernizację odbiornika wód opadowych, jakim jest rów U-l, doprowadzimy do porozumienia pomiędzy Piastowem i Pruszkowem, na podstawie którego zostanie w całości zmodernizowany kanał Konotopa, będziemy kontynuować budowę Eko-parku przy ul. Gierdziejewskiego, będziemy utrzymywać w dobrym stanie istniejące obiekty rekreacji, pomniki, zieleńce, place zabaw, tereny zielone.

6. Opieka społeczna:
będziemy wspierać działalność Ośrodka Pomocy Społecznej, Klubu AA „Zorza”, Domów Dziennego Pobytu w Parku Achera i przy ul. Prawniczej, Klubów Seniora i organizacji pozarządowych, działających na terenie dzielnicy.

Nadzorowanie zagospodarowania przestrzennego na terenach posiadających plany miejscowe (dotyczy budowy osiedli, dróg oraz infrastruktury drogowej, a także zieleni i parków): doprowadzimy do zabezpieczenia działek pod potrzeby cmentarza na Solipcach, zgodnie z planem przestrzennego zagospodarowania, doprowadzimy do zagospodarowania działek pod potrzeby społeczne (szkoły, przedszkola, parki, zieleńce), doprowadzimy do uchwalenia planów miejscowych dla Czechowic i Gołąbek oraz pozostałych terenów, doprowadzimy do zmiany wieczystego użytkowania w prawo własności dla wszystkich nieruchomości na terenie Ursusa.

Bezpieczeństwo: powiększymy ilość miejsc w dzielnicy, które zostaną objęte monitoringiem (kamery) nadzorowanym przez Policję, zapewnimy skuteczne oznakowanie oraz doświetlenie przejść dla pieszych, a zwłaszcza skrzyżowań, które takiego oznakowania nie mają, szczególnie na trasach przejść dzieci do szkoły, będziemy kontynuować współpracę z Policją i Strażą Miejską oraz wpływać na większą skuteczność działań tych instytucji.

 

 

 PRZEDE WSZYSTKIM MIESZKAŃCY URSUSA

Jedna odpowiedź do “Program na lata 2018-2023”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *